Liss Erikssons vänförening
Skulpturen "Pojke som tittar på månen", Stockholm.
"Pojke som tittar på månen", Stockholm. Foto: Ann Eriksson.

"för att kanalisera och stimulera intresset för bildhuggarkonsten och ge uppmärksamhet åt skulptur såväl ur den klassiska traditionen som ny och experimentell"

Formuleringen ovan beskriver varför Liss Erikssons vänförening finns till. Sedan föreningen bildades 1993 har föreningen genomfört ett stort antal resor och visningar där skulpturkunniga har fått dela med sig av sina kunskaper till föreningens medlemmar.