Liss Erikssons vänförening
Mårten
Mårten. Foto: Ann Eriksson.

Vill du bli medlem?

Sätt in årsavgiften 200:- på postgironr 9265777-4. Ange tydligt namn och adress.

Då får du inbjudningar till föreningens möten och exkursioner utskickat per post. Om du istället vill ha inbjudningar och meddelanden skickade per epost, skicka ett kort meddelande till Ann Eriksson på ann.eriksson@sigmaforlag.se.