Liss Erikssons vänförening

Uppsala (2010)

13/2 2010
Bror Hjortutställning
De medlemmar som hade slutit upp fick både guidning och rundvandring i Bror Hjorths hus med dess permanentutställning. Visningen av Lissutställningen kompletterades med en hel del historier om verken från Liss släkt och vänner som närvarade. Därefter intogs lunch på Uppsala Konsert & Kongress, med en visning av byggnaden.