Liss Erikssons vänförening

Årsmöte (2018)

17/2 2018

Lördagen
den 17 februari 2018 hölls årsmötet

Maria Prästgårdsgata 3 i Stockholm. Mötet ägde
rum i den vackra ateljémiljön.Årsmötet som samlade 29 personer inleddes av Ann
Eriksson
som hälsade alla välkomna. Att leda mötet valdes Martin Naucler. Till
sekreterare för mötet utsågs Kersti Sone och till justering av protokollet
Gunilla Naucler och Mirjam
Allard.


Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag och valde
styrelse med Magnus Silfverhielm som ordförande,Ann Eriksson som kassör, samt ledamöterna Mirjam Allard, Lena Holger, Thomas Gustafsson, Lova Lindroos och Gustaf Palmqvist. Till ny ledamot valdes Rune Ney. Till revisorer omvaldes Hans Bergström och Gunnar Årling


Elisabeth Grate och Gunnel Palmqvist omvaldes till valberedning.


Efter årsmötet presenterade Ann Eriksson sin bok Ettateljéhus på Söder,
som innehåller bilder och berättelser över alla
konstnärer som hyrt och tillbringat olika många år
i ateljéerna. Efter denna fina förevisning avnjöts
en god lunchsmörgås med kaffe/te samt utsökta kakor,
allt bakat och arrangerat av Moa
Allard