Liss Erikssons vänförening

Årsmöte (2017)

18/2 2017

Lördagen
den 18 februari 2017 hölls årsmötet

AIX Arkitektkontor, Hudiksvallsgatan 8 i Stockholm.Årsmötet inleddes med ett föredrag av Magnus
Silfverhielm
som berättade om sitt arbete med Kata Gård
i Varnhem, en arkeologisk överbyggnad till Sveriges äldsta
stenkyrkogrund från 900-talet, belägen i Varnhem.


Årsmötet som samlade 22 personer och leddes av Magnus
Silfverhielm
. Till sekreterare för mötet utsågs
Kersti Sone och till justering av protokollet Mirjam Allard
och Gustaf Palmqvist.Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
och valde styrelse med Magnus Silfverhielm som ordförande,
Ann Eriksson som kassör, samt ledamöterna Mirjam
Allard, Lena Holger och Gustaf Palmqvist
. Till nya ledamöter
valdes Lova Lindroos och Thomas Gustafsson efter
avgående Petter Palmqvist och Kersti Sone. Till
revisorer omvaldes Hans Bergström och Gunnar Årling.
Elisabeth Grate och Gunnel Palmqvist omvaldes
till valberedning.