Liss Erikssons vänförening

Waldemarsudde, utställningen ”Ett eget rum” (2022)

21/1 2022
Fredagen den 21 januari 2022 samlades vi på Waldemarsudde att se utställningen ”Ett eget rum”. Utställningen visades av vår mycket kunniga medlem, konsthistorikern och författaren Lena Holger. Utställningen skildrade hur nordiska kvinnliga konstnärer i slutet av 1800-talet kom att erövra konstnärsrollen under en tid av radikala samhällsförändringar och jämställdhetssträvanden. Omkring 120 kvinnliga konstnärer från Norden studerade under denna omvälvande period i Paris där de etablerade professionella nätverk och vänskapsband över nationsgränserna. Ateljén blev ”ett eget rum” för konstnärernas frigörelse, skapande och sociala umgänge.